DAVE dave facebook

Produkty

Produkty -> Pinguin
Audio Ltd. CEDAR Audio Ltd. HHB Communications Ltd. Sadie Studio Audio & Video Ltd.
BETSO Sonosax S.A. Salient Sciences Pinguin

PinguinPPM Bargraph Meter Stereofoniczny Miernik PPM warto?ci: PEAK, TruePeak, PPM, VU, K-System oraz zaawansowany System K zgodny ze standardem ITU "ważonym".

PinguinPPM 5.1 Surround PPM Miernik Surround 5.1 wartości: PEAK, TruePeak, PPM, VU, K-System oraz zaawansowany System K zgodny ze standardem ITU "ważonym".

PinguinPPM 8/16 8/16 Kanałowy Miernik PPM ( z możliwościa pracy w sieci) wartości: PEAK, TruePeak, PPM, VU, K-System oraz zaawansowany System K zgodny ze standardem ITU "ważonym".

PinguinPPM Multi Stereo Ośmiotorowy Stereofoniczny Miernik PPM Multi-Stereo wartości: PEAK, TruePeak, PPM, VU, K-System oraz zaawansowany System K zgodny ze standardem ITU "ważonym".

PinguinStereo Correlation Stereofoniczny Miernik Korelacij pokazuje współzależność fazową dwóch kanałów audio. Wyświetla w zakresie od +1 do -1, co odpowiada różnicy faz od 0 do 180 stopni.

PinguinMF Correlation Wielopasmowy Miernik Korelacji pokazuje współzależność w całym zakresie częstotliwości słyszalnych.

PinguinGonio Meter Goniometr ( lub miernik stereo) wyświetla wartość stereo sygnału z dwóch kanałów.

PinguinFFT Anayzer Analizator FFT pokazuje widmo częstotliwościowe sygnału audio. Sygnał przychodzący jest dzielony i wyświetlany w pojedynczych pasmach częstotliwości.

PinguinRTA Real Time Analyser Analizator Sygnału w Czasie Rzeczywistym (RTA) dzieli pasmo audio na zakresy 1/3 oktawowe i wyświetla jednocześnie poziom w każdym z tych zakresów.

PinguinSpectral View Spektrometr wyświetla zawartość trzech parametrów sygnału audio jednocześnie: czas (oś-X), częstotliwość (oś-Y) i poziom (kolor).

PinguinSurround Locator Lokalizator Surround'u pozwala obserwować całkowity poziom sygnału w przestrzeni surround, jego położenie jak również zależności fazowe pomiędzy kanałami systemu 5.1 audio.

PinguinLDN Loudness Meter Miernik Głośności LDN wyświetla dostrzeganą głośność sygnałów audio. Ten bargraf używa algorytmu zaprojektowanego i rozwijanego przez IRT (Niemiecki Instytut Radiotechniki).

Pinguin LDN Server Serwer LDN, firmy Pinguin to serwer sieciowy TCP/IP. Pozwala odbierać i rejestrować jednocześnie dane z max. 8 źródeł przychodzące z urządzenia LDN Logging

Pinguin LDN Viewer Narzędzie umożliwiające przeglądanie głośności zarejestrowanych na Twoim Serwerze LDN.

PinguinLDN Logging LDN Logging umożliwia długoczasową rejestrację wartości: szczytowych(True Peak), Quasi-szczytowych (QPPM) i zgodną z wytycznymi ITU głośność, przy użyciu serwera (LDN Pinguin Server) rejestrującego wartości średnie.

PinguinLDN Normaliser Normalizer Głośności firmy Pinguin pozwala znormalizować głośności różnorodnych plików przy użyciu t/z obróbki wsadowej.

PinguinEBU Loudness Miernik Głośności EBU-M/S wyświetla z największą dokładnością, chwilową lub krótkotrwałą głośność (LU), w zakresie głośności i wartości szczytowych.

Pinguin EBU Intergrated Numeric Cyfrowy Miernik Głośności zgodny z EBU R-128, wyświetla wartości w zakresie głośności "Loudnes Range" (LRA) zgodnie z (EBU-I) i krótkotrwałą głośnością (EBU-S).

PinguinLEQ Numeric Cyfrowy Miernik Ciągłego Ciśnienia Dźwięku (LEQ) , który pozwala wykonać pomiary głośności przy użyciu różnych "krzywych ważenia".

PinguinPGAMMWire Numeryczny Miernik LEQ , pozwala wykonać pomiary głośności przy użyciu różnych " krzywych ważenia".

ul. Dobra 28,
00-344 Warszawa


tel: (+22) 827 48 54
tel/fax: (+22) 826 49 12
Skype: dave-audio
e-mail: dave@dave.pl

Godziny pracy:
Pn. - Pt. 10 - 16

W nagłych wypadkach:
gorąca linia 0-602 296 914
Lokalizacja w googlemaps
Betso CEDAR Audio Ltd HHB Communications Ltd. Pinguin Sadie Studio Audio & Video Ltd Salient Sciences Sonosax S.A.
Strona główna   |   Firma   |   Partnerzy   |   Produkty   |   Nośniki   |   Serwis    
Projekt i wykonanie: golbadesign