DAVE dave facebook
news

Videofocus Pro 4


VideoFOCUS jest pierwszym komercyjnym produktem do przekształcania analogowego zapisu obrazu z przemysłowych i nadzoruj±cych kamer video na zapis cyfrowy.

Obserwujemy gwałtowny wzrost zastosowań systemów rejestrujących video jako narzędzia szeroko rozumianego nadzoru, kontroli czy ochrony. Ale jak dotąd ich wartość użytkowa czy dowodowa była ograniczona z uwagi na niską jakość zapisywanego obrazu. Zapis odbywał się głównie na nośnikach analogowych. Oprócz wady niskiej rozdzielczości zapisu, tradycyjny sposób przekształcania filmu video na pojedyncze klatki-obrazy był wolny, niewydajny oraz wymagający dużych umiejętności i czasu od operatora systemu.

VideoFOCUS jest pierwszym komercyjnym produktem do przekształcania analogowego zapisu obrazu z przemysłowych i nadzorujących kamer video na zapis cyfrowy oraz jego archiwizację i zarządzanie.

Dobra Street 28
00-344 Warsaw
POLAND


tel: (+22) 827 48 54
tel/fax: (+22) 826 49 12
Skype: dave-audio
e-mail: dave@dave.pl

working hours:
Mo - Fri 10 - 16

In an emergency:
hot line 0-602 296 914
googlemaps
Schoeps GmbH CEDAR Audio Ltd HHB Communications Ltd. Pinguin Sadie Studio Audio & Video Ltd Salient Sciences Sonosax S.A.
Home   |   Company   |   Partners   |   Products   |   Media   |   Service   |   Files
Design and execution: golbadesign | Polska wersja